Enkelt renhold

Rengjøring uten klor og kjemikalier

Enkelt og sikkert renhold er helt avgjørende for badegleden. Det finnes ingen snarveier.

Med NonBac®-teknologi, som er standard i Hurricane SpaBad, trenger du ikke tilføre klor og kjemikalier i badevannet.

Hurricane SpaBad med massasje har ingen hulrom, kanaler eller rør hvor vann sirkulerer eller blir liggende. Samtidig viser de klare uttakbare platene i bunnen når det er behov for rengjøring. Med såpevann og svamp, holder du karet helt rent, og samtidig tar du hensyn til miljøet.

Alle Hurricane kar kan vaskes med svamp og såpe. Du trenger ikke bruke klor eller kjemikalier under bading.
Alle Hurricane kar kan vaskes med svamp og såpe.
Du trenger ikke bruke klor eller kjemikalier verken før, under eller etter bading.

Uten NonBac® anbefales å benytte klortabletter i badevannet og etter badingen. Kun kar med NonBac® er et spabad.

I et kar uten NonBac® danner mikroorganismer raskt grobunn for biofilm, og har ypperlige vekstvilkår i alle utilgjengelige hulrom, kanaler og rør som inneholder vann. For å bryte gjennom biofilm og forhindre bakterievekst må det benyttes meget sterke kjemikalier. Det er gjort forsøk med ozonering og UV-lys av badevannet uten at dette gir noen fullgod effekt.

Rengjøring av karet

Til rengjøring av våre spabad med massasje kan du benytte alle former for vaskemidler som ikke inneholder slipemidler. Vi anbefaler likevel et med lav pH-verdi.Slik rengjør du

Først løsnes senterskruene uten verktøy. Løft opp bunnplatene, benytt en svamp eller klut og fordel vaskemiddelet over hele karet. Vask deretter lett over en gang til, og skyll godt med hånddusjen så alle såperester fjernes. Enklere blir det ikke.