Samsvarserklæring for Hurricane Spabad med massasje. Åpne samsvarserklæring